BELAJAR BAHASA JAWA - B | Tirana Aduka
Custom Search

Monday, July 23, 2012

BELAJAR BAHASA JAWA - B

BANCIK AN   -  SUATU BENDA YANG DI GUNAKAN UNTUK MEGAMBIL  BARANG DI TEMPAT TINGGI
BON TROT     -  BEKALAN MAKANAN
BOJROT         -   TERLEPAS KEBAWAH KERANA MELEBIHI BERAT

AYAT DALAM BAHASA JAWABahasa JawaBahasa MalaysiaBahasa JawaBahasa Malaysia
BENGIMALAMBIBIKMAKCIK
BADEKBAU BUSUKBONYOKHAMPIR BUSUK
BUDEKPEKAKBUYUTMOYANG
BATHOKDAHIBENDELDEGIL
BANGETSANGATBOCAHBUDAK
--BACINHAPAK
--

----
----
----
----
----