BELAJAR BAHASA JAWA Dengan Mudah # 8 | Tirana Aduka
Custom Search

Tuesday, July 31, 2012

BELAJAR BAHASA JAWA Dengan Mudah # 8

BELAJAR BAHASA JAWA DENGAN MUDAH
Bismillahhirrohmanirrohim......
BELAJAR BAHASA JAWA  Dengan Mudah

BELAJAR BAHASA JAWA  Dengan Mudah dengan menyebut suku kata dengan 
betul berpandukan ayat yang di berikan

Ayat Dalam Bahasa Jawa

WONG EDAN OJO DI TOT KEI


WONG         DISEBUT SEPERTI BIASA  ' WONG'

E                  ' Lembu ada ekor '  ambil bunyi   ' e'

DAN             DISEBUT SEPERTI BIASA      '  DAN '

O                - DI BUNYIKAN SEPERTI BIASA '  O'

JO              - Dibunyikan awalan JO : kamu ada berapa batang joran... ambil bunyi ' jo'

DI               DISEBUT SEPERTI BIASA  'DI'

TOT            DISEBUT SEPERTI BIASA   ' TOT'

KEI             CUBA BUNYIKAN HURUF   ' K '  ambil bunyi  ' k'


Maksud Ayat Di atas Dalam Bahasa Malaysia;

ORANG GILA JANGAN DIIKUTKAN